Dammen ble bygd i 1963-1964, og reparert på 1990-tallet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konkluderte i 2001 at sikkerheten ved fyllingsdammen ikke er tilfredsstillende. Dammen er for lav og smal i forhold til dagens krav, og steinstørrelsen på luftsida og muligens på vannsida er for liten. NVE har pålagt TrønderEnergi å utbedre dammen.

Siden Lundemo Bruk som er et heleid kommunalt selskap, har Melhus kommune blitt involvert i planlegginga av damutbedringa. For å unngå lang kjøring med steinmasser til bruddet, er det foreslått å gjenåpne et nedlagt steinbrudd.

Det er behov for å ta ut 16.000 kubikkmeter masse. Etter masseuttaket, skal steinbruddet gjøres om til en parkeringsplass. Behovet for en parkeringsplass er økende siden området blir stadig mer besøkt.

Under en høringsrunde kommenterer Trondheimsregionens friluftsråd at det er behov for vinterparkering, og at de godtar gjenåpning av steinbruddet hvis det kommer parkeringsplass der umiddelbart etterpå.