Tappekrana var fortsatt i teltet og usikret ifølge et brev Melhus kommune har sendt til Melhus kjøpesenter AS.

Melhus kommune har sendt brev der de ber om kommentar til at skjenkebevillinga kan ha blitt mislighold i forbindelse med en fest som ble holdt 20. juni utenfor Melhustorget, som eies av Melhus kjøpesenter AS. Kommunen begynte å se på saken etter at lensmannen tok kontakt etter at det kom klager til politiet fra naboer. Naboer mente at en gjeng ungdommer hadde kommet seg inn i festteltet etter at arrangementet var slutt. Tappekrana skal da fortsatt ha vært i teltet, og den var usikret ifølge brevet. Ungdommene hadde forsvunnet da politiet kom til teltet.

Senterleder ved Melhustorget avviser i et svarbrev til kommunen at det foreligger mislighold, og viser til en kontrollrapport fra Securitas. Ifølge rapporten var alt ok, og at arrangementet ble avsluttet i det kontrollløren kom til teltet. Melhustorget opplyser at bare to personer var igjen da kontrolløren kom. Den ene fjernet alle ølfat og låste dem inn i en container, og rester av øl i tappetårnet ble tømt ut i grusen. Tappetårnet stod fortsatt igjen, men Melhustorget presiserer at det ikke var mulig for noen å få tak i øl via tårnet. Konklusjonen til Melhustorget er at skjenketida ble overholdt, at deltakerne var ute av teltet innen klokka 24 slik det sto i skjenkeløyvet som var gitt og at arrangementet var godt nok sikret.