ELEVRÅDET I SVING: Fredrik Olsen og Terje Elvheim fra elevrådet satt på pengeveksling og informasjon. Privat foto

Skolen har tradisjon helt tilbake til 1984 med å ha aksjonsdag i forkant av TV-aksjonen. I løpet av disse årene har de samlet inn over en halv million kroner, men aldri har resultatet vært så godt som i år.

Stolte av innsamling

Elevene på Buvik skole har jobbet i lang tid med å forberede aksjonsdagen, og dagens overskudd på 46.000 kroner er skolens bidrag til TV-aksjonen. Spesielt tombolaen var populær i år, bare her fikk skolen inn 13.000 kroner.

– Vi har hatt veldig mye folk her i dag, både foreldre, besteforeldre, tanter og onkler har vært innom. Elevene gleder seg i lang tid foran denne dagen, og de er stolte av det de klarer å samle inn, forklarer avdelingsleder Gunnhild Buhaug ved Buvik skole.

Stor giverglede

Buhaug skryter også av den velviljen skolen møter fra bedrifter som gir gevinster til lotteriet og fra foreldre som baker til kafeteriaen.

Innsamlingen fra årets store TV-aksjon går til Blå Kors Norge, og inntektene skal hjelpe barn og unge som lider under andres eller eget rusmisbruk.

LODD: Aud Valseth sjekker om hun har vinnerlodd på tombolaen. Privat foto
POPCORN: Maja Sørensen Holm og Kristine Faaness, 5.trinn, solgte popcorn Privat foto