Bokbussen kan være sikret, selv om fylkestinget ikke vil kjøpe en ny buss. De vil heller lease.

Geirmund Lykke (KrF) fremmet forslag i fylkestinget 2. oktober om å kjøpe ny bokbuss i 2010. Han ville at midler skulle settes av, og at man deretter skulle forhandle med Sametinget om støtte derfra.

Fylkestinget avviste forslaget.

- Jeg synes det er rart at de ikke kunne støtte det. Jeg er usikker på hva som ligger bak det. Ingen ga uttrykk for verken enighet eller uenighet om det, sier Lykke.

Han er nestleder i kulturkomiteen, og Lykkes forslag ble enstemmig vedtatt i komiteen før fylkestinget. Lykke sier han vil fortsette kampen for å sikre en ny bokbuss.

Vil lease

- Vi vurderer å lease en ny bokbuss. Men vi må få avklaring på avtalene med Sametinget og Hedmark fylke om finansieringen, sier Stig Klomsten fra Ap som også er leder i kulturkomiteen.

Han mener at beslutningen om å lease egentlig er vedtatt, og han mener bestemt at leasing av buss er smartere enn å kjøpe.

- Ja, det er en mer riktig måte å gjøre det på. Da har du den faste dritskostnaden på bussen. Hadde vi kjøpt den, ville driftskostnaden kommet på etterpå. Og Sametinget og Hedemark fylke kun ville vært med på å betale driftskostnadene.

- Ikke dyrere

Totalt er 6, 3 millioner kroner satt av til investeringer i kultursektoren.

Klomsten mener det ikke totalt vil bli dyrere å lease framfor å kjøpe.

- Men inntektene ved et salg av bussen detter bort?

- Leasingen varer et visst antall år, så løper kontrakten ut. Da må vi vurdere om vi vil fortsette å lease mot et annet beløp, eller kjøpe bussen til en gunstig pris. Eller lease ny buss. Det er en vurdering som må tas hele veien, sier Klomseth.

Bussen som nå tråler rundt med bøker til grisgrendte strøk er sliten. Er det noe å tjene på den?

- Bussen er så sliten at den knapt nok blir russebuss, som jeg oppfatter situasjonen, sier han.

- Er bokbussen viktig, synes du?

- Ja, hvis ikke ville vi ikke vært med og støttet opp rådmannens forslag. Dette må vi få på plass.