Agdenes kommune skal selge sine b-aksjer, og Melhus kommune kan melde seg på som kjøper fordi Melhus som meeier i TrønderEnergi, har forkjøpsrett. Salget av b-aksjer kan for Agdenes' del innbringe 57,5 millioner kroner.

Assisterende rådmann Morten Bostad har frarådet melhuspolitikerne å handle av disse aksjene. Riktignok er avkastninga på kraftaksjer god for tida, men samtidig bindes kommunale midler opp, peker Bostad på.

I formannskapet foreslo Jorid Jagtøyen (Sp) at kommunen kjøper b-aksjer for 25 millioner kroner. Forslaget fikk tre stemmer, mens åtte stemte imot. En eventuell aksjehandel blir endelig avgjort av kommunestyret.

Foto: Harald Danielden