- Greit nok at de øker bompengeavgiften hvis nedbetalingstida blir kortere. Men det gjør den sikkert ikke, gjør den vel?

Frode Olsen bor i Børsa og arbeider i Trondheim. Egentlig syns han det er dyrt nok, selv om han slipper med én bom hver vei. De som pendler fra Orkanger må gjennom to.

Ja og nei

Svaret på spørsmålet hans er både ja og nei.

- Opprinnelig var planen at veien skulle være finansiert i løpet av 15 år, altså i 2017. Med dagens bompriser vil det ta 19 år. Den foreslåtte økningen reduserer nedbetalingstiden med tre år, til 16, forklarer styreleder Arne Grønset i Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn.

Fordi hele 90 prosent av dem som passerer bomstasjonene betaler med brikke, og dermed oppnår rabatter, har inntjeningen hittil blitt lavere enn estimert. Til tross for at trafikkveksten hittil har vært større enn først antatt.

- Snittprisen lå på omtrent 10,30 de første årene. De siste par årene, etter at vi økte avgiften til 16 kroner, har den lagt på omtrent 11,50 – mens den skulle vært på nesten 14 kroner nå, sier Grønset.

Dyrt lån

For å innfri kravene fra Statens vegvesen, har bomvegselskapet tatt opp lån. Med dagens rentenivå haster det å få nedbetalt disse 26 millionene.

- Det er dårlig politikk å bruke bompenger til renter, sier Grønset.

Avtalen med Statens Vegvesen åpner for å justere prisene opp ytterligere 20 prosent etter at generell prisøkning i samfunnet er lagt inn. Men bomvegselskapets styre får ikke ta avgjørelsen alene. Derfor er det kalt inn til ekstraordinær generalforsamling 6. november. Der avgjør eierne (Melhus, Hemne, Meldal, Orkdal, Skaun, Snillfjord og Agdenes kommuner).

- Styret mener at en prisøkning til 20 kroner for personbiler og 40 kroner for større biler er den beste løsningen nå. Vi har fortsatt et mål om å bli ferdige til 2017. Men vi har fortsatt ni år på oss, sier Grønset.

BETALER: Frode Olsen betaler bompenger hver dag.
MED BRIKKE: 90 prosent av bilene som passerer betaler med brikke. Det har gjort at bomvegselskapet ligger etter med inntjeninga.