Forlengelse av hjortejakta til 23. desember har ikke endret bruken av utmark i vesentlig grad, mener Melhus Storviltforvaltning.

Melhus kommune er en av flere som har utvidet hjortejaktperioden til lillejulaften, og grunneiere synes dette er positivt fordi hjorten ofte ikke kommer trekkende før på førjulsvinteren. Hjort er for øvrig i ferd med å gå forbi elgen i antall skutte dyr under jakta.

Melhus Storviltforvaltning har spurt grunneierlagene om de mener utvidet jakttid har endret bruken av utmarka. 19 av 26 grunneierlag svarte skriftlig, og alle med unntak av ett, svarte at utvidet jakt ikke hadde endret bruk av utmarka.

Dette kommer fram i et brev Melhus Storviltforvaltning har sendt til Melhus kommune. I brevet opplyses det at ett grunneierlag rapporterer at det har skjedd en endring ved at rådyrjakta foregikk annenhver helg og at det de øvrige helgene var hjortejakt. Jaktinnsatsen ser ikke ut til å være like høy etter ordinær jakttid.

- Hjortestammen i Melhus er i vekst enkelte steder i kommunen, og til flere av disse områdene kommer hjorten trekkende sent på førjulsvinteren. Ut fra dette anser styret at ordninga bør forlenges også i framtida, skriver Melhus Storviltforvaltning i brevet.