Til glede for noen og til forargelse for andre har tallet på gaupefamilier i Sør-Trøndelag vokst fra 3 i fjor til 7 i år. En regner at det totalt i ei familiegruppe er 6 dyr noe som vil si at det er over 40 gauper i fylket. Det er ei familiegruppe som holder til i Midtre Gauldal, Rennebu og Meldal. Ei anna har tilhold i Midtre Gauldal/Melhus og ei ny gruppe har tilhold i Melhus/Skaun:

- Det sprer seg litt utover, blant anna litt oppover til Skaun. Det sprer seg litt utover fra kjerneområda som er Gauldalen, Nedalen og Fosen som er vanlige områder for gauper i Sør-Trøndelag, sier rådgiver i miljøvernavdelinga ved Fylkesmannen, Beate Sundgård.