Kvinner og menn opplever trafikken svært forskjellig. Men på ett punkt er de samstemt; trange parkeringshus er verst! Det viser en undersøkelse av TrygVesta.

- Lakkmerker i alle regnbuens farger på grå betong, forteller med all tydelighet at parkeringshusene er for trange. De siste årene er plassene blitt mindre, og bilene blitt større. Det ser vi resultatene av i våre skadeoppgjør, sier skadedirektør Anne Stine Mollestad i TrygVesta.

Parkeringsskader medførte over 300 millioner kroner i anslåtte erstatninger i 2006, viser tall fra FNH. Mørketallene er imidlertid store, da mange av denne typen skader aldri blir meldt som skader til forsikringsselskapene.

Kvinner misliker lukeparkering

I en undersøkelse fra TrygVesta svarer kvinnene at de opplever trange parkeringshus (53%), lukeparkering (42%), og forbikjøring (32%) som ekstra krevende eller ubehagelig. Rundkjøringer er det imidlertid svært få (3%) av de kvinnelige billistene som opplever som ubehagelig.

Menn misliker køkjøring

Mennene opplever i langt mindre grad enn kvinner trafikken som ubehagelig eller ekstra krevende, men misliker i størst grad køkjøring (33%) i tillegg til trange parkeringshus (42%).

- Langt flere kvinner enn menn misliker lukeparkering og forbikjøringer, mens mennene misliker køkjøring og rundkjøring i langt større grad enn kvinner. Blant de yngre billistene er det imidlertid langt mindre forskjeller mellom kjønnene, enn blant de eldre, sier Mollestad.

Greit` ja – i Trøndelagen

Undersøkelsen viser også at trøndere, vestlendinger og sørlendingeropplever trafikken forskjellig.

Trøndere synes rygging, køkjøring og forbikjøring stort sett er greit. Detgjør ikke sørlendinger og vestlendinger.