Leteaksjon avsluttet i natt – mann antas å ha omkommet

foto