Sp tok over halvparten av stemmene i én valgkrets, mens Frp fikk overraskende tall

I Melhushallen kunne folk putte stemmeseddelen sin i ei valgurne fra 1885. På den tiden var det bare noen få som hadde stemmerett. Denne gangen var det 78 prosent som benyttet stemmeretten. Bak valgurna sitter enhetsleder Morten Børseth som var blant dem som var funksjonærer på valgdagen. Foto: Gunn Heidi Nakrem