Barnehage etterlyser penger til flere ansatte: - Ville lønne seg å satse mer på økt bemanning