– Ikke bekymret for at det blir støy fra skatepark

Skateparken er planlagt bygd ved Lundamo ungdomsskole. Ved skolen er det en del boliger. Foto: Gunn Heidi Nakrem