– Ikke bekymret for at det blir støy fra skatepark