Mangel på vann i magasinene? Her flommer det over

foto