Aktivitetsparken koster over 21 millioner kroner

Kulturkonsulent Maria Spjøtvoll og ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) orienterte i sommer om at kommunen ville spørre innbyggerne om hva de synes en aktivitetspark burde inneholde. Foto: Gunn Heidi Nakrem