Stenger stranda på Øysand etter funn av bakterier

foto