Helsedepartementet: Barn mellom 5 og 11 år tilbys vaksine

foto