Økonomisk sjokk: - Enslige forsørgere og barnefamilier rammes hardest