Innrømmer at det har vært en del diskusjoner og uenigheter