Det nye orgelet i Melhus kirke er fortsatt i det blå. I mellomtida fortsetter debatten om det nye orgelet. Melhus kirkelige fellesråd har vedtatt å holde et informasjonsmøte om orgelsaken i Melhus rådhus 25. februar.

Fellesrådet har sendt ut ei pressemelding der de informerer om vedtak fellesrådet har gjort. Leder Knut Berg viser til at de har vedtatt å oppløse orgelkomiteen etter at fem av sju trakk seg og engasjere et medlem av Norsk orgelkonsulentforening.

- En orgelinvestering er underlagt regler som offentlig innkjøp, og en konsulent med erfaring fra flere orgelsaker vil kunne bistå fellesrådet i innkjøpsprosedyren. Dette  er også i tråd med anbefailngen fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, forklarer fellesrådsleder Knut Berg i pressemeldinga.

Aksjonsgruppa i orgelsaken har vært kritisk til at de ikke har fått svar på brev de har sendt til fellesrådet, og de mener at blant annet forvaltningsloven er brutt. De etterlyser at det i alle fall svares at brevet er mottatt.

- Fellesrådet har den siste tida mottatt særs mange henvendelser fra aksjonsgruppa. Her blir en bedt om å utrede, utdype og/eller svare på ulike påstander og tillagte meninger i en sammenblanding av en personalsak og orgelsaken, skriver fellesrådsleder Berg i pressemeldinga.

Les også: samler inn penger til orgelsaken