18 tiendeklassinger ved Støren ungdomsskole hadde skogdag i dag. De lærte å felle trær med motorsag, og Daniel ble plukket ut til den uhøgtidelige konkurransen. Han konkurrerte mot Vegar Rognes og Joar Røttum fra de to andre gruppene. Ingebrigt Landsem spøkte med at han hadde ordnet pallplass til alle tre. Her var det ikke mange centimetrene som skilte. Ti meter unna treet som skulle felles var det satt en stokk i bakken. Daniel var den eneste som traff stokken med treet, og de andre var bare 20 og 105 centimeter unna.

- Imponerende, sa instruktør Ingebrigt Landsem.

Elevene på tiende trinn har i vinter gjennomført et sjudagers skogkurs. Hele 35 ønsket å være med, og 18 ble plukket ut.

De to siste dagene har de vært i skogen til Morten Lien ved Mosand på Støren. Han tror kurset er viktig for å skape interesse for skogbruk.

- Skogbruket er ei viktig næring i kommunen, og vi ønsker både å skape forståelse for skogens betydning og kanskje inspirere noen til ei utdanning innen skogbruk og naturforvaltning, sier Morten Lien.