Får ros fra statsråden etter satsing på lokalmat

foto