KASTET UTFOR: Etter at denne bilen først hadde truffet bilen foran seg og en lastebil i motgående kjørebane, ble kastet utfor veien.