NSB har valgt Nomad Digital som løsningsleverandør av trådløst internett og underholdningstilbud til NSB Persontog. NSB lover at de reisende kan se fram til internettilgang og underholdningstilbud på togene.

- Vi vet at mange av våre kunder venter på nettilgang på våre tog. Vi tar det et steg videre og gir mulighet til en rekke underholdningstilbud i tillegg, sier konserndirektør og leder for NSB Persontog, Stein Nilsen.

- NSB har i mange år lagt til rette for at kundene våre skal benytte tiden om bord i våre tog på det de selv ønsker. Om du velger å jobbe, lese, sove eller spise på toget skal vi legge til rette for det. Mange har etterlyst nettilgang, vi gir også underholdningstilbud og informasjon via trådløst nettverk, forteller markedssjef i NSB Persontog, Ståle Nistov.

Med det nye tilbudet blir det trådløs nettilgang. Kommunikasjonen med internett vil basere seg på eksisterende mobile bredbåndsnett, så dekning og hastighet vil til enhver tid avhenge av dekningen og kapasiteten til de teleoperatørene vi inngår avtale med. En del av tjenestene vil imidlertid være tilgjengelige lokalt i toget uavhengig av nettdekning.

Der det er underholdningstilbud, vil det også bli utleie av håndholdte mediespillere der passasjerene kan kjøpe fremvisning av filmer, tv-programmer, nyheter eller mye mer. Underholdningstilbudet vil videreutvikles i tråd med kundenes tilbakemeldinger.

Gradvis innføring

Tilbudet innføres først på NSB Regiontog på strekningen Skien – Lillehammer. Her vil det i første omgang dreie seg om internett-tilgang., Deretter utvides dekningen til enkelte av NSB Regiontog mellom Oslo og Trondheim og Oslo og Bergen. Her vil det også være tilgang til underholdningstilbudet. Basert på erfaringene fra disse strekningene vil en gradvis videre utbygging bli vurdert.

- Prisen på de ulike tjenestene kommer til å variere, enkelte tjenester skal være kostnadsfrie, som informasjon om toget og strekningen kunden kjører på

- Monteringen starter høsten 2008 og gir først internettilgang på strekningen Skien – Lillehammer

- Enkelte togavganger mellom Bergen – Oslo og Trondheim – Oslo vil få underholdningstilbud og internettilgang ved årsskiftet 2008/2009