4 av 10 vil vaske klær mens de sover hvis strømprisen blir lavere om natten. Det viser en undersøkelse gjort av TrygVesta. - Dette er en farlig utvikling. En slik prismekanisme vil føre til langt flere boligbranner, advarer Ingrid Holm Svendsen, informasjonssjef i TrygVesta.

Innen 2012 er alle husstander i Norge pålagt å bytte til nye automatiske strømmålere som måler strømforbruk hver time. Da kan energiselskapene ta høyere strømpris på tidspunkt når forbruket er størst – og tilsvarende lavere når forbruket er minst. Energibedriftenes landsforening (EBL) har regnet ut at strømmen vil være billigst mellom klokken tre og fem om natten.

I TrygVestas spørreundersøkelse svarer hele 37 prosent at de vil skaffe seg utstyr som gjør at de kan starte vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin om natten hvis strømmen er billigere da.

- Stimulerer til farlig atferd

- Som forsikringsselskap er vi skeptiske til differensierte strømpriser. Norge er allerede verdensmester i branner. Vi ber myndighetene passe på at det ikke lages prismekanismer som forvirrer folk og stimulerer til farlige rutiner som å bruke vaskemaskin mens de sover. Vi er trygge på at også brannvesenet vil fraråde en slik utvikling, fremholder Ingrid Holm Svendsen i TrygVesta.

Det er folk i alderen 45 til 59 år som er mest ivrige etter å skaffe seg utstyr til å tidsinnstille klesvask og oppvask. I denne gruppen svarer 42 prosent at de vil benytte slikt utstyr.

- Vi har dessverre mange triste eksempler på at hus har brent ned som følge av brann i vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin. I noen tragiske tilfeller har disse brannene også krevd menneskeliv, sier Ingrid Holm Svendsen.

Ikke uvanlig å vaske om natten

I TrygVestas undersøkelse avdekkes det at fire av ti allerede i dag er tilbøyelige til å bruke vaskemaskin, oppvaskmaskin eller tørketrommel mens de sover. 23 prosent av mennene og 18 prosent av kvinnene svarer at dette skjer minst én gang i uken. I aldersgruppen 30-44 år er det 28 prosent som svarer bekreftende på dette. Blant de spurte over 60 år er det kun åtte prosent som har samme uvane.

Det samme mønsteret gjør seg gjeldende på dagtid når ingen er hjemme: 24 prosent av mennene og 20 prosent av kvinnene innrømmer at vaskemaskinen går mens familien er ute av huset. Også her skiller gruppen mellom 30 og 44 år seg ut som verstinger, med 31 prosent. Blant de eldste er det kun ni prosent som vedgår dette.

– Trolig er det tidsklemma som gjør at så mange mellom 30 og 44 år setter liv og verdier på spill på denne måten. Det gir kanskje en følelse av å være effektiv og få ting unna, men prisen du kan måtte betale, kan være svært høy. Ikke gjør det, oppfordrer Ingrid Holm Svendsen.

Sørlendingene er sammen med folk i Oslo og Akershus de som oftest lar vaskemaskinen gå om natten, mens folk i Nord-Norge og i Trøndelag er mest avholdende. Trønderne er de ivrigste til å vaske på dagtid mens de er ute, mens også her er folk i nord flinkest til å la maskinene stå.

Kan få tragiske konsekvenser

I 2007 omkom 74 personer i brann i Norge. 10 prosent av disse dødsbrannene hadde elektrisk årsak, ni prosent skyldtes tørrkoking mens 6 prosent relatertes til feil bruk av elektrisk utstyr. 26 prosent har ingen kjent årsak, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Fakta:

Undersøkelsen om brannsikkerhet og rutiner i hjemmet ble gjennomført på oppdrag for TrygVesta av Respons Analyse 2007 blant et representativt utvalg på 1005 personer. Resultatene fra undersøkelsen har ikke tidligerevært offentliggjort.