Partiene har ennå ikke rukket å drøfte situasjonen etter kommunevalget og det er foreløpig for tidlig å si noe sikkert om hvordan kabalen for fordeling av verv og posisjoner kommer til å gå opp.

Sterkt

Selv om KrF også i Midtre Gauldal ble utsatt for en kalddusj fra velgerne og fikk halvert sin kommunestyregruppe fra fire til to representanter og Venstre bare oppnådde en representant, har den alliansen som har samarbeidet tett de siste åtte årene - Ap, SV, KrF, V og H - fortsatt styrke nok til å avgjøre ordførerspørsmålet.

Som nykommer i lokalpolitikken i Midtre Gauldal slapp Fremskrittspartiet inn med to representanter. Pressetalsmann Herman Jørgen Engen er godt tilfreds med resultatet, og Frp akter å støtte Ap¿s Lenvik i valget av ny ordfører i kommunen. Dermed har Senterpartiet og Bygdefolkets liste ingen sjanse til å nå opp i kampen om ordførervervet når konstitueringen skal skje onsdag 8. oktober.

Triumf og seier

Bygdefolkets liste med Harald Rognes i spissen økte sin oppslutning og vil ha fem representanter i kommunestyret i den nye perioden, mot nå fire. Bare fem stemmer skilte Bygdefolket fra å ta sistemandatet fra Sp, som fikk tilbakegang på fire prosent og reduksjon i sin gruppe fra åtte til sju representanter.

SV¿s listetopp, Arnt Håkon Fløttum fra Singsås, kom ikke inn i kommunestyret, til tross for at partiet hadde framgang på 1,5 prosent og nå er inne med to representanter. Det er småbruker Are Oddvar Kroken fra Budalen og pensjonist Bjørg Seime fra Støren som skal representere SV i den nye perioden.

Økt kvinneandel

Men det er likevel et spørsmål hvor mange kvinner som kommer til å delta. 19-årige Aina Midthjell fra Støren, som ble valgt inn på Ap¿s liste, tok i høst fatt på utdannelse til optiker ved distriktshøyskolen i Buskerud. Første varamedlem for Ap er Kåre Merket fra Soknedal ¿ en veteran i lokalt styre og stell.

Ellers skal to andre ungjenter innvalgt for Arbeiderpartiet ut på jordomseiling - 19-åringene Stine Skårvold og Ingeborg Vongraven ¿ og det vil bety at de i det tidsrommet de er på reisefot, ikke får anledning til å ta del i det lokalpolitiske arbeid. De nærmeste varamedlemmene for Ap er menn.

TROLIG ORDFØRER: Varaordfører de siste fire årene – Erling Lenvik – blir Midtre Gauldals nye ordfører, dersom intet uforutsett skulle skje i de forestående forhandlinger om fordeling av verv og posisjoner.