På onsdagens møte i formannskapet ble NSB's nye stoppmønster drøftet, og det ble enstemmig vedtatt en uttalelse som klart sier fra at kommunen sterkt beklager at Rognes og Osøy bru på Bjørgen blir sløyfet som stoppesteder.

Pendlere

Tilbakeskritt

I debatten i Midtre Gauldal formannskap ble det slått fast at ruteendringen er et tilbakeskritt for distriktet. Eivind Nygaard (Sp) var så indignert at han sa at ¿ NSB kan like gjerne legge ned alle stoppestedene, så en slipper å bli så forarget hver gang det kommer slike meldinger fra den kanten¿.