Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening melder at saken om Team Trafikk skal opp i fylkestinget klokka 11.30. - Som de ansvarlige fagforeninger vi er, endrer vi da tid for streiken og begrenser denne slik at publikum rammes minst mulig, sier forbundet.

Ingen avganger etter klokka 09.30 kjøres. De som starter før 09.30, kjøres ut til endeholdeplass. Alle avganger fra kl. 13.30 kjøres som normalt.