Prisene på omsatte borettslagsboliger i GARANTI Eiendomsmegling gikk ned med 2,6 prosent i oktober. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var 19 593 kroner.

Prisene på 2006-nivå

Prisene på borettslagsboliger er nå på samme nivå som i 2006. Siden årsskiftet har boligprisene i GARANTI sunket med 1,7 prosent.

Mindre aktivitet

Omsetningen av borettslagsboliger i oktober er halvparten av omsetningen i oktober i fjor. Antall omsetningsdager økte med tre dager sammenlignet med forrige måned, og er nå på 47 dager. Sammenlignet med samme tid i fjor har gjennomsnittlig antall omsetningsdager steget med 14 dager. Det er også nedgang i antall bud og budgivere per bolig fra forrige måned.

- Flere ting vil påvirke utviklingen i market i tiden som kommer. Det er nå et reelt håp om at rentene skal ned, og det vil påvirke markedet positivt. På den andre siden kommer nå signaler om økt arbeidsledighet. Det som imidlertid virkelig er bekymringsfullt for eiendomsmarkedet er at bankene holder igjen utlån til de som skal kjøpe bolig, sier Stein Drogseth, administrerende direktør i GARANTI Eiendomsmegling.