Koronaviruset: Melhus har fått rundt 400 henvendelser fra innbyggerne