Koronaviruset: Kommuneoverlegen ber foreldre om å organisere vakthold