Hva kan Norge gjøre for å redusere klimautslippene, og hva svarer Norge under det store toppmøtet i Paris i desember?

Debuterte

Disse spørsmålene fikk elever ved Øya videregående skole på Kvål da de i dag var samlet til rollespill i regi av FN-sambandet. Rollespillet er helt nytt, og er utviklet av FN-sambandets avdeling i Bergen.

Rollespillet ble prøvd ut for første gang i dag, og det skjedde altså på Øya videregående skole. Sør-Trøndelag fylkeskommune har undertegnet avtale om bruk av rollespillet i de videregående skolene.

Levestandarden

- Alle vil ha mindre utslipp, men de vil ikke endre levestandarden, sa Erlend Brodal som i rollespillet var statsminister.

Elevene ville gjerne ha flere elbiler, mer bruk av tog, mindre gjødsling, stenging av gasskraftverk og mer forsiktig oljeutvinning. Derimot var det ikke så lett å gi slipp på goder som betyr noe spesielt for ungdom.

- Vi kutter ikke på flybruken fordi vi er glad i Syden, slo Torstein Gravdal fast i rollen som statsminister for sin gruppe.

Elevene var delt inn i ulike grupper, og i første runde skulle de diskutere seg fram til hvordan Norge kan nå målet om 40 prosent mindre klimautslipp slik statsmininster Erna Solberg har sagt Norge skal klare enten ved å redusere landets utslipp eller kjøpe kvoter i utlandet. Deretter skulle de se på hvordan verdens klimautslipp kan bli mindre. Underveis ble elevene invitert til forretningslunsj i skolens kantine.

Kjøttforbruket

Flere av elevene var tydelige på at de ikke ønsker å skjære ned på kjøttforbruket.

- Vi er ganske rik her i Norge, så vi kan unne oss kjøtt. Det er så lite landbruk i Norge at vi trenger det vi har. Kjøtt er mat det også, sa Aksel Graneng, statsminister i sin gruppe.

Ingrid Pedersen (17) sier til Trønderbladet at rollespillet var interessant.

- Vi får lære litt mer, og så er det interessant å høre hva andre mener. Det gjør ikke noe om vi kutter ned på klimautslippene. Hvis vi ikke gjør noe, vil vi få det verre, forklarer Pedersen som planlegger å bli veterinær.

Informasjonsrådgiver Kai Grieg i FN-sambandet sier FN har klima som en av de viktigste oppgavene, og at det er årsaken til at rollespillet er utviklet. FN-sambandet har også hatt rollespill om FN's sikkerhetsråd.

Til elevene sa han at Norge er verdensledende på bruk av elbil, og at det vil bli flere av dem i framtida.

Les mer: om rollespillet ved Melhus videregående skole

Skolen spanderte "forretningslunsj" i kantina der elevene fikk servert snitter og dessert.
Torstein Gravdal var statsminister, og han skulle forklare ved hjelp av kopper hvor reduksjonene i klimautslippene skulle tas. Informasjonsrådgiverne Kai Grieg og Mari Sager fra FN-sambandet lytter til Gravdals forslag.
Signe Schjølberg var statsminister og Anita Haugen finansminister i sin gruppe. De foreslo at det blir produsert trekull fra norsk skog.
Gruppene diskuterte seg fram til en felles besvarelse, og denne ble så framført i plenum. Her er en av gruppene.