– Vi jobber aktivt med det, og håper det blir solgt i løpet av året, sier eiendomsmegler Kristian Hogstad Lund i Eiendomsmegler 1 Næringseiendom.

Tar tid

Næringseiendommen ble lagt ut for salg i mai.

Han forteller at det har vært en del forespørsler på eiendommen, og karakteriserer interessen som normal.

Et slikt bygg i en slik prisklasse tar som regel lenger tid å selge, enn et tradisjonelt boligsalg, bekrefter han.

– Det varierer litt, men som regel tar det litt lenger tid. Dette blir mer en investering.

Prisantydningen er på 22 millioner kroner.

Han forteller at leiekontraktene til noen av leietakerne er under reforhandling.

– Vi håper at når disse leiekontraktene er kommet i mål, så kan det få fart i salget. Da blir det mer langsiktige kontrakter, sier Lund.

Bjørgen treningssenter var inntil forrige uke leietaker i senteret. Lund forteller at eierne av bygget er i dialog med aktører om å ta over det lokalet.

Drøye 2 mill i leieinntekter

Blant dagens leietakere er det Trøndelag politidistrikt, eller Midtre Gauldal lensmannskontor, Sparebank1 SMN, Fjellstyrene i Midtre Gauldal, Støren taxi, Signe frisør, Mattilsynet, Statskog, Audiopluss og Støren dyreklinikk. I øverste etasje er det leiligheter. Disse berøres ikke av salget, ettersom det er næringsdelen av bygget som legges ut for salg.

Bygget er ett av de største nængsbyggene på Støren, og har et areal på 3000 kvadratmeter. Husleieinntektene anslås til å være på 2,2 til 2,3 millioner kroner.

Midtre Gauldal kommune eier tomta, og fester den bort til eierne av bygget.

Gaula Senter AS eies av Midtre Gauldal Nængsselskap KF, Børset & Bjerkset Entreprenør, Kjeldstad Holding og Midtre Gauldal kommune.