Søppelmoralen er ikke helt på topp hos folk, viser en fersk sommertest. Mange lot seg friste til å dumpe søppel på andres bekostning.

– Det tok ikke mange dagene før testcontaineren vår var fylt opp med søppel og skrot, sier Bente Åsen Sørum, salgs- og markedsdirektør i Ragn-Sells.

Gjenvinningsbedriften plasserte nylig ut en tom container i et villaområde i Oslo, for å se om folk lot seg friste til å dumpe eget skrot på andres bekostning.

– De første par dagene fikk den stå i fred, men så begynte ting å skje. Noen kvittet seg med eget søppel nattestid, andre benyttet de stille timene på formiddagen. Litt etter litt ble containeren fylt opp. Eksperimentet bekrefter at folk gladelig gjør seg til snyltere når en slik sjanse oppstår.

Ragn-Sells får fra tid til annen henvendelser fra kunder ulike steder i landet som opplever det samme.

– Vårt råd er først og fremst å plassere containeren mest mulig beskyttet, og gjerne på egen grunn. Mange vil nøle med å droppe søppel hos fremmede hvis de må inn på andres tomt eller et anleggsområde som ikke er åpent for ferdsel, sier Åsen Sørum.

Synlig plassering

Hvis containeren av praktiske grunner må stå utenfor et gjerde eller langs veien, anbefaler hun å plassere den slik at folk skjønner at de kan bli sett når de benytter seg av den, og gjerne under en lykt der det er gatebelysning.

– Det går også an å bestille lukket container, eller dekke åpningen med presenning eller nett. Jo mer bry snylteren har med å utføre sitt ærend, desto større sjanse er det for at vedkommende tenker seg om to ganger.

Dersom man ikke har alt for store volumer å kaste finnes det dessuten andre løsninger som reduserer risikoen for snylting.

– Mange bestiller en såkalt Smartbag isteden. Den er lettere å plassere på egen grunn, finnes i tre størrelser og hentes av oss etter avtale mange steder i landet. Der hvor hentetjenesten ikke er utbygd ennå, finner vi andre praktiske løsninger, sier Bente Åsen Sørum.

Kan gi gebyr

Snyltingen kan i verste fall bety store ekstrautgifter for den som har bestilt containeren.

– Plassen som blir borte er ikke alltid det største problemet. Mange som snylter på naboen kvitter seg med avfall som egentlig krever en helt annen behandling enn å dumpes i en container, sier Cecilie Lind, kvalitets- og miljødirektør i Ragn-Sells.

Kjemikalier og malingsrester, EE-avfall, gipsplater, spraybokser og impregnert trevirke må sorteres ut av en container med blandet avfall.

– Dette er farlig avfall som må behandles deretter. Vi er pålagt å registrere disse avvikene. Konsekvensen kan bli et gebyr. I fjor ble det dessverre 1600 slike gebyrer til kundene våre, sier Lind.