Politiet får mange meldinger om ansamlinger av ungdom