Skal finne ut hvem som skal sitte i utvalgene i Midtre Gauldal

foto