I Buvika har det vært en rekke tilfeller av ubedt vinduskikking, og søndag kveld i 23.30-tida ble ei voksen dame utsatt for dette. En mann kikket på henne gjennom et vindu.

- Dette skaper utrygghet hos folk, og vi har en prosess for å få satt en stopper for dette. Vi har hatt flere tilfeller av dette i Buvika, sier lensmann Arve Forslund.

Lensmannskontoret har spor å gå etter, og etterforsker saken.