Norske bilister er mest engstelige for å kjøre på barn som leker og lite

synlige fotgjengere. Samtidig dropper hver fjerde fotgjenger refleks.

– Å slurve med refleksbruken er nærmest å spille russisk rulett med eget liv,

sier fagsjef auto i forsikringsselskapet TrygVesta, Ketil Voll.

Respons har utført en landsomfattende undersøkelse for TrygVesta om

nordmenns holdninger og vaner i trafikken. Den viser at 77 prosent av

norske bilførere sier de er engstelige for å møte på barn som leker når de

er ute og kjører bil. 62 prosent av førerne oppgir lite synlige fotgjengere

som en viktig grunn til bekymring. Aller mest bekymret er bilister på Sør-

og Vestlandet. Gruppen mellom 30 og 59 år skiller seg også ut som vesentlig

mer bekymret.