SJEKKES: Laila Aune har rentbrennende ildsted, og det blir derfor ikke så mye sot. Men oppsamlet støv kan antennes, og feierformann Stig Tommy Onsøyen anbefaler at Laila støvsuger i omramminga et par ganger i året.