- Vi ser at det blir bra med en stor barnehage. En trenger ikke å stulle for seg selv, sier Elisabeth Walsøe Lehn, styrer for Jonashaugen barnehage.

I 2004 startet hun den private barnehagen på Hovinsåsen fordi det var vanskelig å få barnehageplass på Hovin. I starten var det ni barn, og nå er det 33. Alle plassene er besatt, og i perioder har det kommet barn fra andre tettsteder. Walsøe Lehn har selv to barn i barnehagen.

Vekst på Hovin

Siden det har vært vekst på Hovin, har det vist seg å være stort behov for barnehageplasser. Hovin barnehage åpnet en midlertidig banrehage i Hovin samfunnshus. I tillegg har Hovin den private Kongssten barnehage som dette barnehageåret har to avdelinger. Den kommunale Hovin barnehage har lenge ønsket seg oppgradering, og politikerne har bevilget 600.000 kroner til forbedring av garderober og rom for personalet. Disse pengene er så langt ikke blitt brukt.

Nå har både Jonashaugen barnehage og Kongssten barnehage varslet at de vil legge ned.

- Forutsetninga for at vi legger ned er at ansatte og barn får plass i Hovin barnehage, sier Walsøe Lehn som gjerne kan tenke seg å jobbe i den kommunale barnehagen. Hun er utdannet førskolelærer og tar nå etterutdanning innen spesialpedagogikk.

Også styreleder Odd Arne Andreassen i Kongssten barnehage har satt som forutsetning for avvikling av drifta at alle barn og ansatte i deres barnehage får være med over til Hovin barnehage.

Utvidelse

Kommunen har etter at ønskene fra de to private barnehagene blitt kjent, begynt å jobbe med planer om utvidelse av barnehagen. Dagens tomt har nok plass til en utvidelse, og rådmannen anbefaler at komité for liv og lære og kommunestyret gir klarsignal til å starte planlegging og regulering. Siden det kan ta tid før utvidelsen er på plass, vil kommunen arbeide for at de to private barnehagene drives fram til utvidelsen er gjort. Walsøe Lehn sier at dette kan være langt fram, og at hun tror det vil gå kanskje et par år før ansatte og unger er overflyttet. Rådmannen anbefaler at kommunen tar over drifta av Kongssten barnehage fra årsskiftet.

Walsøe Lehn sier at hennes barnehages lokaler kan brukes som institusjon, og at hun vil tilby kommunen den muligheten. Det andre alternativet hun ser er å selge bygget som privat bolig.

GIR SEG: Etter fire års drift ønsker Elisabeth Walsøe Lehn legge ned Jonashaugen. Planen er at ansatte og barn overføres til Hovin barnehage. Arkivfoto