De gode tidene fortsetter. Arbeidsledigheten går ned 30 prosent i Melhus, hele 35 prosent i Skaun, ni prosent i Midtre Gauldal og 11 prosent i Klæbu. Dette er sammenlignet med ledighetstallene fra august i fjor.

Totalt er det nå 128 mennesker som er uten arbeid i Melhus. 43 i Midtre Gauldal, 40 i Skaun og 59 ledige i Klæbu.

Kommunene i vårt distrikt følger tendensen i Sør-Trøndelag generelt. Siden august i fjor har arbeidsledigheten gått ned ti prosent i fylket.

Det er NAV Sør-Trøndelag som bringer disse tallene.