.

Selv om det i dag er ingen konkrete planer om å bygge på området grunneierne ønsker å verne, mener grunneier og bonde Jens Are Melhuus det er viktig å tenke langsiktig.

- Vi tenker på lang sikt, og vi ser at det foregår utbygging på Søberg. Hvert enkelt tilfelle er ikke så ille, men vi ønsker å unngå at jorda spises opp smått om senn. Politikerne kan ha gode intensjoner om å redusere takten i nedbygging, men resultatet blir det samme om 100 år, sier Melhuus.

Grunneierne Melhuus, Stendahl, Sæther, Loddgard, Søreggen, Roaldseth, Tømmerdal og Kaasa Moe har sammen bekostet utredninga som er utført av landskapsarkitekt Kjellaug Jule. Jens Are Melhuus sier at det har kostet en god del å få laget utredninga, men at han ikke ønsker å gå ut med hvor mye.

Arbeidet med planen startet før spørsmålet om å legge ei kraftledning over Melhus sentrum dukket opp. TrønderEnergi ønsker å legge ei luftlinje over blant annet eiendommen til familien Stendahl og en tursti grunneierne har bekostet å få opparbeidet. Grunneierne har bedt om at kraftlinja enten legges i jordkabel eller på et annet sted av hensyn til det unike kulturlandskapet.

- Det er maktpåliggende for oss å unngå luftspenn, sier Melhuus.

VIL VERNE JORDA:: - Vi ønsker å unngå at jorda spises opp smått om senn, sier Jens Are Melhuus.