Pleie- og omsorgsetaten i Midtre Gauldal får skylda for at kommunen også i år kan få et stort merforbruk.

Foreløpige tall viser at kommunen ved årsslutt kan komme til å ha et merforbruk på 6,1 millioner kroner. Dette er tall fra tertialrapporten som ble behandlet i kommunestyret mandag kveld.

Samme som i fjor

Det største avviket kommer fra pleie og omsorg, der enhetsleder regner med et merforbruk på to millioner kroner for sykehjemmet, og i overkant av tre millioner kroner for hjemmetjenesten. Også NAV regner med et merforbruk på 750.000 kroner i forhold til budsjettet. Et merforbruk på 6,1 millioner kroner er på samme nivå som i fjor, noe som betyr at det ikke har vært gjennomført nye tiltak for å bedre den driftsmessige balansen.

- At vi opprettholder tilbudet i Budal er med på at vi får et merforbruk i hjemmetjenesten, sier rådmann Knut Dukane.

MED KALKULATOREN: Økonomisjef Daniel Kvisten regnet iherdig på mandagens kommunestyremøte for å få tallene til å gå opp. Kommunen bruker fortsatt mer penger enn hva som er budsjettert.