I underkant av 40 elever på Skaun ungdomsskole fikk onsdag ikke gått opp til muntlig eksamen på grunn av streiken.

Fire av de fem gruppene som skulle opp i norsk, engelsk eller samfunnsfag har sensorer som er tatt ut i streiken. De vil ikke få ta eksamen på nytt senere. Elevene som skal ha muntlig i dag, må møte opp for å høre om deres eksamen også blir avlyst.

- Elevene reagerte ulikt. Noen ble lei seg, mens andre var glade for å slippe eksamen, sier rektor Annbjørg Rønning.