4100 gauldalinger har forhåndsstemt. Klokka 21 publiserer Trønderbladet tallene

foto