Mannen tråkket for hardt på gasspedalen. Det straffet seg