Mattilsynet fant færre brudd på dyrevelferdsloven etter flere tilsyn