Etter flommen forrige helg er Kjellbrua på fv 30 mellom Rognes og Kotsøy vært stengt for kjøretøy over 3,5 tonn.

Dette har skapt frustrasjon i transportnæringen, og noen har tatt sjansen på å kjøre over den svekkede brua.

Men i dag var Biltilsynet på plass, og flere sjåfører er blitt bøtelagt.

En buss løste kjøreforbudet ved at den stoppet på den ene siden og lot passasjerene gå over brua, og på den andre sida ventet en annen buss.

Foto: Anette Vårvik