Hver fjerde bilist vet ikke hvordan de skal pakke de tyngste tingene i bilen når de drar på påsketur.

– Feil pakking påvikrer bilens kjøreegenskaper og kan i verste fall føre til ulykker, advarer skadesjef Ketil Voll i TrygVesta.

I en landsomfattende undersøkelse Respons har utført for TrygVesta svarer til sammen 27 prosent av de spurte enten feil eller at de ikke vet hvordan de skal pakke de tyngste tingene i bilen når de skal på tur, flytte eller frakte tunge gjenstander.

- Det er viktig å pakke bilen riktig. En fullpakket bil får endret sine kjøreegenskaper og kan være vanskelig å holde på veien. De tyngste tingene bør pakkes nederst og helst langt frem i bagasjerommet. Unngå å flytte bilens tyngdepunkt ved å plassere tunge gjenstander på taket – det kan endre bilens kjøreegenskaper radikalt. Skiboksen er ikke beregnet for mer enn maksimalt 50-75 kilo, sier Ketil Voll.

Kvinner og unge mest usikre

Det er særlig kvinnelige bilister og bilister under 30 år som er usikre på hvordan bilen bør pakkes. Mer enn en tredjedel i begge disse gruppene svarer at de ikke vet dette.

På landsbasis er det flest i Trøndelag og Nord-Norge som vedgår at de ikke er trygge på dette, mens Østlendinger og Sørlendinger har best kunnskaper om pakking av bil.

Av de som vurderer seg selv som dårligere sjåfører enn gjennomsnittet oppgir nesten halvparten at de ikke kjenner til hvordan tunge ting bør pakkes i bilen.

Viktig å sikre løse gjenstander i bilen

- Husk også å sikre løse gjenstander inne i kupéen. Ved har oppbremsing eller kollisjon kan selv en forholdsvis liten gjenstand resultere i alvorlig skade om den treffer sjåfør eller passasjerer, fremholder Ketil Voll.

Kjøretips på påskeføre:

Sjekk vei- og kjøreforhold på strekningen du skal kjøre.

Sjekk værmelding om værsituasjonen kommer til å endre seg i den nærmeste fremtid.

Undersøk om det er vinterstengte veier eller andre hindringer på strekningen du skal kjøre.

Sørg for at bilen er riktig skodd for vinterforhold, ta gjerne med kjettinger.

Ha lykt, slepetau og spade lett tilgjengelig i bilen.

Varme klær og fottøy bør være lett tilgjengelig i bilen.

Tilpass farten etter vær og kjøreforhold, vis respekt for vinterforhold.

Hvis bilen skrenser eller sladder: Flytt blikket dit du vil bilen skal gå. Drei rattet til den siden bilen skrenser/sladder, trykk inn kløtsjen så trekkhjulene ruller. Da vil hele veigrepet brukes til styring.

Hvis bilen spinner: Du har da overført for mye krefter til drivhjulene. Lett på gasspedalen til drivhjulene får veigrep igjen.

Kilde: Statens vegvesen