Stiller nye spørsmål i konflikten om omplassert lærer